Grafika. Święty Mikołaj (biskup) tuli rodzinę. W lewym rogu logo: Fundacja Świętego Mikołaja

"Przystań Świętego Mikołaja" to projekt realizowany w 2022 roku w ramach dotacji z Fundacji Świętego Mikołaja.


Kluczowym punktem przedsięwzięcia były kursy nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, realizowane dla dwóch grup: na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Uzupełnieniem nauki języka polskiego był wakacyjny tydzień konwersacji młodzieży ukraińskiej z polską, który prowadzony był od 8 do 12 sierpnia. Konwersacje realizowane były z grupą 14 polskich wolontariuszy i wolontariuszek. 

Zgodnie z założeniami projektu zakupiono wyprawki językowe dla każdego uczestnika, w której znalazły się m.in. notes do nauki języka, materiały piśmiennicze, karty pracy, ćwiczenia. Grupom został zapewniony dostęp do materiałów edukacyjnych, poprzez zakup książek wspierających czytanie. Uczestnicy kursów mogli i nadal mogą wypożyczać z biblioteki książki w języku polskim. Specjalnie dla osób z Ukrainy została przygotowana zakładka z alfabetem ułatwiająca naukę czytania. Zakładka była dystrybuowana zarówno wśród uczestników kursu, jak i mieszkańców Ukrainy odwiedzających bibliotekę.

Mając na uwadze obecność społeczności ukraińskiej w Warszawie biblioteka podjęła się tworzenia księgozbioru dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim. W ramach projektu  poszerzono ten zbiór i zakupiono na rzecz dzieci i młodzieży książki w języku ukraińskim. Przetłumaczone zostały również karty zapisu, przygotowano regulamin wypożyczania zbiorów, regulamin gier w języku ukraińskim. 

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.